luni, 11 noiembrie 2013

Cine suntem

Uniunea Ordinelor Martiniste din România a luat fiinţă în toamna anului 2013, avându-l drept Suveran Mare Maestru pe Fratele Raphael S:::I:::G:::I:::, R+, deţinător a mai multor filiaţii martiniste şi martineziste.
Astfel, pentru a putea oferi tuturor celor interesaţi de practicarea ritualurilor principalelor Ordine Martiniste, în deplină conformitate cu specificul fiecăruia dintre acestea, s-a luat hotărârea de a se înfiinţa o unică structură administrativă şi organizatorică pentru ţara noastră, în cadrul căreia fiecare Grup, Lojă sau Heptadă să poată lucra potrivit tradiţiei Ordinului pe care îl reprezintă.
Filiaţiile Suveranului Mare Maestru al Uniunii Ordinelor Martiniste din România sunt următoarele:
1. Ordinul Martinist înfiinţat în 1953 de către Philippe Encausse, fiul lui Papus, şi care este continuatorul primului Ordin Martinist, creat la sfîrşitul secolului al XIX-lea de către Papus (dr. Gerard Encausse) şi Augustin Chaboseau . Această filiaţie a ajuns în România din mai multe surse, care urcă, fiecare în parte, până la Philippe Encausse. Astfel, avem:
- a) filiaţia actuală a Ordinului Martinist (Ph. Encausse -  E.L. ("Sitael" S.I.I.)
- b) filiaţia Ordinului Martinist al Africii de Vest (Ph. Encausse - Aristide Ahouandjinou - B.M. ("Nitika" S.I.I.)
- c) filiaţia ce provine de la Ordinul Martinist al Filosofilor Necunoscuţi din Anglia, pe linia Ph. Encausse - Marc Jones - M.B. ("Fidentia" S.I.G.I.)
- d) filiaţia Ordinului Martinist Egiptean Isiaco- Osiridian (Ph, Encausse - J.M. d'Aquino - F.F. ("Apis" S.I.I.);
2. Ordinul Martinist - Martinezist din Lyon, filiaţia Bricaud - Chevillon - Chambellant, provenind tot de la Ordinul Martinist al Filosofilor Necunoscuţi din Anglia (Chambellant - Tappa - M.B. ("Fidentia" S.I.G.I.);
3. Ordinul Martinist al Aleşilor Cohen înfiinţat de Robert Ambelain, pe baza iniţierilor pe care acesta le-a primit de la George Boge de Lagreze şi Camille Savoire, pe filiaţia  Ambelain - Brunelli - M.B. ("Amorifer" S.I.I.), care în Italia funcţionează sub forma Ordinului Martinist Antic şi Tradiţional;
4. Ordinul Martinist al Cavalerilor lui Christos, care vehiculeaza tradiţia Martinistă Rusă (Novikov - Serge Marcotune - Armand Toussaint - R.B. ("Pol Lysis" S.I.I.), similară celei a Ordinului Martinist Iniţiatic, înfiinţat de Robert Ambelain în anul 1968.
5. Ordinul Martinist Sinarhic, pe linia iniţiatică a lui Victor Blanchard - Louis Bentin.
Considerăm că posedăm, astfel, absolut toate liniile iniţiatice ale Ordinului Martinist înfiinţat la sfârşitul secolului al XIX-lea de Papus şi Augustin Chaboseau, pe cele ale Ordinelor create prin sciziunile ulteroare ale respectivului Ordin, precum şi pe cele provenite din Rusia, unde au existat discipoli ai Filosofului Necunoscut care au dezvoltat un sistem iniţiatic propriu, independent de cel francez. Acestora li se adaugă filiaţia Ordinului Martinezist al Aleşilor Cohen, reînfiinţat de Robert Ambelain în anul 1943, pe baza iniţierilor vehiculate în cercul interior al Regimului Scoţian Rectificat (Marele Priorat al Elveţiei).
Fiecare dintre filiaţiile amintite mai sus are propriile ritualuri şi ceremonii, precum şi practici şi obiective care diferă unele de celelalte, întrucât poartă amprenta personalităţilor care au fondat aceste Ordine.
Ca atare, membrii Uniunii Ordinelor Martiniste din România pot opta pentru practicarea acelei filiaţii care vine cel mai bine în întâmpinarea aspiraţiilor spirituale ale acestora.
Cele trei grade practicate de toate Ordinele Martiniste membre ale U.O.M.R. sunt:
- Asociat
- Iniţiat
- Superior Necunoscut (S.I.).
Acestora li se adaugă demnitatea de Superior Necunoscut Iniţiator (S.I.I.), care nu este un grad propriu-zis, ci conferă capacitatea de transmitere a celorlalte trei grade în cadrul Lojei sau a Grupului pe care respectivul S.I.I. îl conduce.
Deţinătorii celui de-al treilea grad pot urma calea Teurgică în cadrul Ordinului Aleşilor Cohen, care completează învăţăturile Martiniste şi Martineziste primite în cadrul U.O.M.R.
Există o echivalenţă între gradele Ordinelor Martiniste şi cele ale unor Rituri Masonice Spiritualiste, cum sunt Ritul Scoţian Rectificat, Ritul Scoţian Primitiv, Riturile Egiptene de Memphis şi cel de Misraim, precum şi Ritul lui Swedenborg.
De asemenea, există o serie de echivalenţe între amintitele grade Martiniste şi Ordinele Minore şi Majore ale Bisericii Ortodoxe Gnostice Rozicruciene Apostolice.
Toate organizaţiile menţionate fac parte dintr-un sistem iniţiatic complex  şi unitar, şi formează Federaţia Ordinelor şi Societăţilor Iniţiatice din România, care îşi propune să transmită comoara iniţiatică pe care o are în custodie, acelora ce vor fi vrednici de a o înţelege, asimila şi duce mai departe, la rândul lor.
Aşa cum se întâmplă în cazul organizaţiilor autentice ale Tradiţiei Ezoterice Occidentale, ele sunt strict secrete şi nu fac prozelitism. Accesul se face numai pe baza unei invitaţii individuale, adresată de conducerea Ordinului, după o cercetare aprofundată a calităţilor morale şi intelectuale ale profanului căruia i se propune a se alătura respectivei organizaţii. 
Cei ce doresc să afle mai multe informaţii despre istoria şi doctrina curentelor Martiniste, sunt sfătuiţi să urmărească acest Blog, cât şi pe cele ale Centrului Independent de Studii şi Cercetări Ezoterice (C.I.S.C.E.), şi a Marii Loji Naţionale Mixte din România (M.L.N.M.R.).